Zdravstvenu zaštitu životinja, velikih i malih, obavljaju pravne i fizičke osobe. Pravne osobe su veterinarske organizacije – ambulante, stanice, bolnice i klinike, te centar za reprodukciju i osjemenjivanje, a fizičke osobe su vlasnici veterinarskih praksi.