Objekti za veterinarske preglede i liječenje

Prema zakonskim odredbama, veterinarske organizacije su pravne osobe, dakle ambulante, stanice, bolnice, klinike i centar za stočarsku reprodukciju. Osim toga, postoje veterinarske prakse u kojima i fizičke osobe mogu prakticirati veterinarske poslove. Za sve objekte za obavljanje veterinarskih djelatnosti, prema njihovoj kategorizaciji, vrijede jednaki standardi. Oni, ovisno o tome je li riječ o djelatnosti pregleda i liječenja velikih ili malih životinja, moraju zadovoljavati određene propisane zdravstvene i strukovne uvjete. Oni propisuju elemente poput dimenzija i namjena prostorija, higijenskih standarda, rasvjete, temperature, odgovarajuće opreme i pribora za rad, ispravnih i odobrenih uređaja i urednih evidencija.

Bez obzira bila riječ o veterinarskoj organizaciji ili praksi, uvijek je neophodno imati prostoriju za tretiranje malih životinja, dok je ona za velike životinje predviđena jedino kada za tim postoji kontinuirana potreba. Prostorija za provođenje operativnih zahvata na malim životinjama sadrži stol za operaciju, za odlaganje pribora, lampu, aparate za anesteziju i praćenje stanja životinje. U nekim se objektima obavljaju i laboratorijske pretrage, pa u tom slučaju također postoje propisane norme po pitanju opremljenosti. Osim toga, tu su prostorije za čišćenje i sterilizaciju, pohranu lijekova, izolaciju i čekaonice.

Veterinarske prakse

Veterinarska praksa može biti opća i specijalistička, i može obavljati poslove zdravstvene zaštite malih i velikih životinja. Podaci o pacijentima izvan radnog vremena moraju biti dostupni ustanovi za obavljanje veterinarske djelatnosti koja radi neprekidno.

Veterinarske organizacije

  • Veterinarske ambulante pružaju zdravstvene usluge životinjama u ambulanti i na terenu. Izvan radnog vremena imaju organizirano dežurstvo.
  • Veterinarske stanice imaju barem jednu sjedišnu i jednu područnu ambulantu i mogu u svom sklopu imati i bolnicu, kliniku i specijalističku ambulantu.
  • Veterinarske bolnice obavljaju dijagnosticiranje, liječenje, njegu i oporavak životinja uz osiguran boravak i prehranu.
  • Veterinarske klinike obavljaju najkompleksnije oblike veterinarske zaštite malih i velikih životinja, u njima se provode istraživanja i predavanja Veterinarskog fakulteta s kojim klinike imaju ugovor.
  • Centar za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje odnosi se na goveda, svinje, ovce i koze i može držati samo jednu vrstu životinje.