U ovome poglavlju govori se o industriji kućnih ljubimaca koja se sastoji od proizvoda (hrana, njega, oprema, igračke) i usluga (čuvanje, šišanje, šetnja, prijevoz…) namijenjenih životinjama i olakšavanju suživota sa ljudima.